«ΕΘΝΟΣ» 1-9-2004 /σελ.3

Κριτική

«Αυτόν τον μήνα, τον Σεπτέμβριο, και με αφορμή την Έκθεση της Θεσσαλονίκης, θα φανεί ανάγλυφα στον ελληνικό λαό αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν αποφασίσει να κυβερνήσουν ή θα συνεχίσουν να        κάνουν μετέωρα βήματα στο κενό. Εμείς απλά θα ασκήσουμε την    κριτική μας. Θα είναι υπεύθυνη και δημιουργική, αλλά θα είναι και πολύ αυστηρή.»

«ΕΘΝΟΣ» 1-9-2004 /σελ.6

«Με διαδικασίες νυκτός αποδιαρθρώνονται ολόκληρες υπηρεσίες, διώκονται υπάλληλοι και αντί αυτών τοποθετούνται άτομα τα οποία δεν έχουν στοιχειωδώς τα προσόντα να ασκήσουν την ευθύνη και το λειτούργημά τους. Εμείς θέλουμε να συμβάλλουμε για μια πραγματικά σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση, αλλά με τέτοιες επιλογές και φαινόμενα θα μας βρουν αντιμέτωπους.»

.

 

Home