Πανεπιστημιακοί γιατροί - Τέλος η εργασία σε ιδιωτικές κλινικές - Άμεση εφαρμογή του νόμου ζητεί το υπ. Υγείας 

Εγκύκλιος του υπουργού Υγείας για αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων - Διορία στους πανεπιστημιακούς γιατρούς να επιλέξουν μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

Προσλήψεις 800 ειδικών για τα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας

Για τα ΠεΣΥ: Προσλαμβάνονται 800 επιστήμονες

Προμήθειες

Στη Σουηδία

Αλ. Παπαδόπουλος

Υγεία: Τελεσίγραφο σε πανεπιστημιακούς

Δύο πυλώνες υγείας

Φόρος τιμής στο Σούλι

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ / 10 Μαΐου 2001, σελ. 14

 "Πανεπιστημιακοί γιατροί - Τέλος η εργασία σε ιδιωτικές κλινικές - Άμεση εφαρμογή του νόμου ζητεί το υπ. Υγείας"

Από τις αρχές Ιουνίου οι πανεπιστημιακοί γιατροί θα πρέπει να έχουν υποβάλλει τις παραιτήσεις τους από τα ιδιωτικά κέντρα με τα οποία συνεργάζονται, αν θέλουν να διατηρήσουν τη θέση τους στο Πανεπιστήμιο. Παράλληλα, μέχρι τον Ιανουάριο του 2002 θα πρέπει οι πανεπιστημιακοί γιατροί να κλείσουν και τα ιδιωτικά τους ιατρεία, σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε για τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ασυμβίβαστο

Την άμεση εφαρμογή του νόμου περί του ασυμβίβαστου των πανεπιστημιακών γιατρών να διατηρούν θέση σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των ΑΕΙ και παράλληλα να ασκούν ιδιωτικό επάγγελμα ζητεί το υπουργείο Υγείας με εγκύκλιο που απέστειλε στους νομάρχες, στους πρυτάνεις των πανεπιστημίων και στους προέδρους των νοσοκομείων. Ο υπουργός Υγείας κ. Αλ .Παπαδόπουλος με την εγκύκλιο αυτή ζητεί από τους νομάρχες να αποστείλουν μέσα σε 5 ημέρες το πανεπιστημιακό προσωπικό που ασχολείται στις ιδιωτικές κλινικές ή ιδιωτικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια κι από τους προέδρους των νοσοκομείων του ΕΣΥ στα οποία είναι εγκατεστημένες πανεπιστημιακές κλινικές να υποβάλουν μέσα σε 2 ημέρες τις ονομαστικές καταστάσεις όλου του πανεπιστημιακού προσωπικού.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το νέο νόμο η παραβίαση των διατάξεων από μεν τους πανεπιστημιακούς γιατρούς συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπει την πειθαρχική τους δίωξη και την απομάκρυνσή τους από το νοσοκομείο. Για τις ιδιωτικές κλινικές που απασχολούν πανεπιστημιακούς γιατρούς επιβάλλονται κυρώσεις που προβλέπονται σε πρώτη φάση πρόστιμο 25 εκατομμυρίων δραχμών και σε περιπτώσεις υποτροπής την ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους.

 

 

ΒΗΜΑ/ 10 Μαΐου 2001, σελ. Α19 

 

"Εγκύκλιος του υπουργού Υγείας για αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων - Διορία στους πανεπιστημιακούς γιατρούς να επιλέξουν μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα"

Σε 21 ημέρες θα πρέπει οι πανεπιστημιακοί γιατροί που βρίσκονται με… το ένα πόδι στον δημόσιο τομέα και το άλλο στον ιδιωτικό να επιλέξουν μεταξύ των δύο. Ο υπουργός Υγείας – Πρόνοιας κ. Ελ. Παπαδόπουλος έστειλε χθες εγκύκλιο στους γενικούς γραμματείς των περιφερειών, στους νομάρχες, στους πρυτάνεις των πανεπιστημίων, στους προέδρους των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας, στον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και στους προέδρους των νοσοκομείων του ΕΣΥ με την οποία υπενθυμίζει τις σχετικές διατάξεις του νέου νόμου για το ΕΣΥ και ζητεί «να ενημερώσουν όσους αφορά και ανήκουν στην αρμοδιότητά τους ότι θα τηρηθούν αυστηρά οι προβλεπόμενες προθεσμίες και ότι δεν θα υπάρξει καμία παράταση ή χρονική μετάθεση».

Ο υπουργός Υγείας αναφέρει στην εγκύκλιο ότι «η υλοποίηση των διατάξεων, η πιστή εφαρμογή και η τήρηση των προθεσμιών που ορίζονται είναι υποχρέωση όλων των εμπλεκομένων φορέων».

Ο κ. Παπαδόπουλος ζητεί από τους νομάρχες να γνωρίσουν εντός πέντε ημερών το πανεπιστημιακό προσωπικό που απασχολείται σε ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν ή καλύπτουν ασφαλιστικά υπηρεσίες Υγείας, ανεξαρτήτως βαθμίδας ή εργασιακής σχέσης απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του συμβούλου.

Ονόματα

Ο υπουργός Υγείας καλεί τους προέδρους των ΔΣ των νοσοκομείων του ΕΣΥ στα οποία είναι εγκατεστημένες πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες να υποβάλουν εντός δύο ημερών τις ονομαστικές καταστάσεις όλου του πανεπιστημιακού προσωπικού.

Σύμφωνα με τον Ν.2889/2001, οι πανεπιστημιακοί γιατροί που εργάζονται σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες που είναι εγκαταστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των ΑΕΙ δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση, περιλαμβανομένης και αυτής του συμβούλου, σε μονάδες Υγείας του ιδιωτικού τομέα. Για τους πανεπιστημιακούς γιατρούς του εργαστηριακούς τομέα που δεν έχουν ιδιωτικό ιατρείο, αλλά διατηρούν μόνο εργαστήριο εντός ιδιωτικών φορέων η απαγόρευση αρχίζει από 1.1.2002. Επίσης από 1.1.2002 απαγορεύεται στους πανεπιστημιακούς γιατρούς που απασχολούνται σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των ΑΕΙ να έχουν ιδιωτικό ιατρείο.

Η παράβαση των διατάξεων από τους πανεπιστημιακούς γιατρούς συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα ενώ οι παραβάτες διώκονται πειθαρχικά και απομακρύνονται από το νοσοκομείο.

Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις επιβάλλεται πρόστιμο 25.000.000 δραχμών. Σε περιπτώσεις υποτροπής ανακαλείται η άδεια λειτουργίας τους.

Σημειώνεται ότι η εγκύκλιος κοινοποιήθηκε και στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία Αιγινήτειο και Αρεταίειο.

 

ΒΗΜΑ / 11 Μαΐου 2001, σελ.Α20

 

"Προσλήψεις 800 ειδικών για τα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας"

Την πρόσληψη 800 εξειδικευμένων στελεχών, ειδικών επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων που θα καλύψουν θέσεις - κλειδιά στα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας (ΠεΣΥ) όλης της χώρας ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Υγείας – Πρόνοιας κ. Αλ. Παπαδόπουλος. Η απόφαση αφορά την πλήρωση 68 κενών οργανικών θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού και 561 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων στα ΠΕΣΥ, καθώς και 171 κενών οργανικών θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού, συμβούλων οργάνωσης των ΠΕΣΥ. Την απόφαση συνυπογράφουν οι υπουργοί Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας – Πρόνοιας. Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/94, ενώ η κατανομή του προσωπικού κατά επιτελική υπηρεσία των ΠΕΣΥ και κατά νοσοκομείο θα γίνει ύστερα από απόφαση του υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

 

 

ΒΡΑΔΥΝΗ / 11 Μαΐου 2001, σελ.18

 

"Για τα ΠεΣΥ: Προσλαμβάνονται 800 επιστήμονες"

Σε προσλήψεις προκειμένου να στελεχωθούν τα νεοϊδρυθέντα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας, προχωρεί σύντομα ο Αλέκος Παπαδόπουλος.

Με απόφαση που συνυπεγράφη τόσο από τον κ. Παπαδόπουλο όσο και από τους υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης , Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας – Οικονομικών, θα προσληφθούν 800 εξειδικευμένα στελέχη, ειδικοί επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων για τα περιφερειακά συστήματα υγείας, με στόχο, όπως υποστηρίζει το υπουργείο Υγείας, την αναβάθμιση και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος υγείας της χώρας.

Αναλυτικότερα, θα καλυφθούν 68 κενές οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, 561 κενές οργανικές θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων στα ΠΕΣΥ, καθώς και 171 κενές οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού συμβούλων οργάνωσης νοσοκομείων ΠΕΣΥ.

Η πρόσληψη των 800 ατόμων για την κάλυψη των εν λόγω θέσεων θα γίνει με βάση τις διατάξεις του Νόμου 2190/94, ενώ, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η ετήσια δαπάνη (από το 2002) του προϋπολογισμού των ΠΕΣΥ θα είναι τρία δισεκατομμύρια, τριάντα εκατομμύρια δραχμές, ποσό που θα καλύπτεται από τον κρατικό Προϋπολογισμό. Σύμφωνα με έναν απλό και πρόχειρο υπολογισμό, ο μηνιαίος μισθός ενός προσληφθέντος ατόμου σε κάποια από τις διευθύνσεις των περιφερειακών συστημάτων υγείας δεν θα ξεπερνά τις τριακόσιες χιλιάδες δραχμές.

 

 

 

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ / 13 Μαϊου 2001,  σελ. 6

 

"Προμήθειες"

Ο γράφων έζησε από κοντά τον υπουργό Υγείας κ. Αλέκο Παπαδόπουλο, όταν αυτός διατελούσε στο υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης. Από τα χέρια του Αλέκου πέρασαν σειρά μεταρρυθμίσεων (Καποδίστριας, διοικητική μεταρρύθμιση, καθηκοντολόγιο και προσοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων κ.α.). Στο υπουργείο Υγείας συνέδεσε επίσης το όνομά του με τη μεταρρύθμιση στο χώρο της υγείας και με σειρά παρεμβάσεων στον ίδιο τομέα. Ωστόσο, κρατώ ένα στοιχείο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πολλά στελέχη του ΠΑΣΟ, τα οποία είναι σήμερα βουλευτές, σημείωναν τότε χαρακτηριστικά ότι ο Αλέκος είναι από τους υπουργούς που ξημεροβραδιάζονται στο υπουργείο, προκειμένου να φέρει σε πέρας και στην εντέλεια το έργο που του έχει ανατεθεί. Και δεν έχουν άδικο.

Από τις αρχές Ιουνίου οι πανεπιστημιακοί γιατροί θα πρέπει να έχουν υποβάλει τις παραιτήσεις τους από τα ιδιωτικά κέντρα με τα οποία συνεργάζονται, αν θέλουν να διατηρήσουν τη θέση τους στο Πανεπιστήμιο. Παράλληλα, μέχρι τον Ιανουάριο του 2002 θα πρέπει οι πανεπιστημιακοί γιατροί να κλείσουν και τα ιδιωτικά τους ιατρεία, σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε για τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο υπουργός Υγείας κ. Αλέκος Παπαδόπουλος με εγκύκλιο που απέστειλε πριν από τρεις μέρες προς τους νομάρχες, ζητά να του γνωστοποιήσουν μέσα σε πέντε μέρες το πανεπιστημιακό προσωπικό που απασχολείται σε ιδιωτικές κλινικές ή ιδιωτικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια και από τους προέδρους των νοσοκομείων του ΕΣΥ, στα οποία είναι εγκατεστημένες πανεπιστημιακές κλινικές να υποβάλουν μέσα σε δύο μέρες τις ονομαστικές καταστάσεις όλου του πανεπιστημιακού προσωπικού. Όχι παίζουμε.  

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ / 15 Μαϊου 2001, σελ.7

"Στη Σουηδία"

Για τη Σουηδία αναχωρεί σήμερα ο υπουργός Υγείας και Πρόνοιας, όπου θα συναντηθεί με τον Σουηδό ομόλογό του, με τον οποίο θα συζητήσουν θέματα οργάνωσης και λειτουργίας συστημάτων υγείας, με έμφαση των προμήθεια των νοσοκομείων. Τον υπουργό συνοδεύουν ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου, Γ. Καλλίνικος και ο πρόεδρος του ΠΕΣΥ Δ. Ελλάδας, Σωτ. Θεοδωρόπουλος. Αντίστοιχα, ΠΕΣΥ νοσοκομεία και κέντρα υγείας θα επισκεφθεί ο υπουργός, ενώ επίσης θα έχει επαφές με ανώτατα στελέχη του συστήματος υγείας της χώρας. Μακρά πάει ο εκσυγχρονισμός της υγείας.

 

 

ΒΡΑΔΥΝΗ / 23 Μαΐου 2001, σελ.9

"Αλ. Παπαδόπουλος"

Στο Flash.gr: «Τα πράγματα είναι απλά. Αν κλείσει κανείς τα μάτια του και σκεφθεί το ΠΑΣΟΚ και τη χώρα γενικότερα χωρίς την παρουσία του Κώστα Σημίτη, μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι κόμισε και κομίζει ισχυρή αξιοπιστία στη χώρα και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό».

 

 

ΝΙΚΗ / 23 Μαΐου 2001, σελ.8

"Υγεία: Τελεσίγραφο σε πανεπιστημιακούς"

Με συστηματικό τρόπο και χωρίς εντυπωσιασμούς θα ανασυγκροτηθεί το ΕΣΥ έτσι, ώστε να αντέξει στο χρόνο . Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν.

Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στον Flash ο υπουργό Υγείας Αλέκος Παπαδόπουλος, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι τα «συστήματα με προνομιακές καταστάσεις, είναι καταδικασμένα να αποτύχουν».

Μιλώντας για τη μεταρρύθμιση, είπε πως αφορά «τη δημιουργία δομών μέσα στο σύστημα οι οποίες οδηγούν σε αποτελεσματικότερες υπηρεσίες υγείας ώστε να μην υπάρχουν τεράστιες διαφυγές δαπανών προς τρίτους». «Η απόφασή μου είναι να μην κάνω εντυπωσιακά πράγματα που θα μου δώσουν πρόσκαιρα μπράβο» τόνισε..

Αναφερόμενος στον «όρο» που έθεσε στους πανεπιστημιακούς γιατρούς να επιλέξουν ανάμεσα στο ΕΣΥ και στις ιδιωτικές κλινικές, ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε: «Αυτό δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο και είναι ακατανόητο πώς υπήρξε ανοχή σε τέτοιο προνόμιο τόσα χρόνια. Οι πανεπιστημιακοί θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στο δημόσιο νοσοκομείο και στα ιδιωτικά νοσοκομεία, όπου εμπορεύονται τον τίτλο του καθηγητή. Ο νόμος θα εφαρμοσθεί από την 1ηΙουνίου, και από 1η Ιανουαρίου του 2002 θα ασχολούνται ασκώντας ιδιωτικό ιατρείο στο πλαίσιο των απογευματινών ιατρείων των νοσοκομείων, όπως εργάζονται σε όλες τις προηγμένες χώρες». Καταλήγοντας είπε πως «κανένας δεν γεννήθηκε με το σημάδι του Κάιν και κανένας δεν γεννήθηκε με προνόμια. Η χώρα, και ειδικά το σύστημα υγείας, θέλει κανόνες και αρχές. Συστήματα στα οποία επιβιώνουν προνομιακές καταστάσεις είναι καταδικασμένα να αποτύχουν».

 

 

ΑΘΗΝΑΪΚΗ / 26 Μαΐου 2001, σελ.8

 

"Δύο πυλώνες υγείας"

Στη θεσμοθέτηση νέων κανόνων λειτουργίας και του ιδιωτικού τομέα της υγείας προσανατολίζεται το υπουργείο Υγείας, όπως δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός, Αλέκος Παπαδόπουλος, μιλώντας στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα ¨Δημόσια και ιδιωτική υγεία¨. Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας δεν παρέλειψε να κατηγορήσει τον ιδιωτικό χώρο, εξηγώντας ότι πολλές φορές δημιουργούνται συνθήκες ζήτησης υπηρεσιών με στόχο το κέρδος, ενώ έκανε λόγο για υπόγειες διασυνδέσεις. Δεν τίθεται θέμα ιδιωτικοποίησης της δημόσιας υγείας, υπογράμμισε ο κ. Παπαδόπουλος, επισημαίνοντας ότι το ΕΣΥ μαζί με την κοινωνική ασφάλιση αποτελούν τους δύο πυλώνες του κράτους πρόνοιας.

 

 

ΑΘΗΝΑΪΚΗ / 28 Μαϊου 2001, σελ.4

"Φόρος τιμής στο Σούλι"

Αποθέωση της θυσίας χάριν της ελευθερίας, χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, το Σούλι, παρευρισκόμενος στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 198η επέτειο από την άλωση του Σουλίου και την ανατίναξη του Κουγκίου από τον καλόγερο Σαμουήλ.

Χιλιάδες προσκυνητές από όλη την Ελλάδα τίμησαν και φέτος τους αγώνες και τις θυσίες των Σουλιωτών κατά των Τούρκων, που γράφτηκαν με ¨χρυσά¨ γράμματα στην Ιστορία της Ελλάδας. Τη Βουλή εκπροσώπησε ο πρόεδρός της Απόστολος Κακλαμάνης και την κυβέρνηση ο υπουργός Υγείας, Αλέκος Παπαδόπουλος. Επίσης, στις εκδηλώσεις παρέστη και η Ελληνίδα επίτροπος στην Ε.Ε., Άννα Διαμαντοπούλου.

Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την αναπαράσταση ανατίναξης του Κουγκίου από ομάδες του στρατού και του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας Θεσπρωτίας.

 

Home