Αθήνα, 5 Μαΐου 2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών οφείλει σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους σχετικούς νόμους της Ελληνικής Πολιτείας να γνωστοποιεί τις ληψοδοσίες του Ελληνικού Κράτους κάθε μήνα, προκειμένου οι Έλληνες πολίτες να γνωρίζουν με ακρίβεια την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Επειδή μέχρι σήμερα το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών αρνείται, κατά παράβαση του νόμου και κατά παραβίαση της ηθικής και πολιτικής δεοντολογίας, να δώσει στη δημοσιότητα τα πλήρη δημοσιονομικά αποτελέσματα του πρώτου τετραμήνου του τρέχοντος έτους,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. Ποιο είναι το σύνολο των εσόδων του Προϋπολογισμού που πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο τετράμηνο Ιανουάριος – Απρίλιος 2009 και ποιος ο ρυθμός μεταβολής του σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2008;

Β. Ποιο είναι το σύνολο των δαπανών του Προϋπολογισμού που πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο τετράμηνο Ιανουάριος – Απρίλιος 2009 και ποιος ο ρυθμός μεταβολής του σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2008;

Γ. Ποιο είναι το ύψος των τόκων για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους που κατεβλήθησαν κατά το πρώτο τετράμηνο Ιανουάριος – Απρίλιος 2009;

Δ. Ποιο είναι το ύψος των εγγυήσεων του Δημοσίου που χορηγήθηκαν προς τρίτους κατά το πρώτο τετράμηνο Ιανουάριος – Απρίλιος 2009;

            Ο ερωτών Βουλευτής

            Αλέξανδρος Παπαδόπουλος Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Β’ Αθήνας

        

   Ομιλίες

   Συνεντεύξεις

   Video

   Βουλή

 

Best viewed with:

800 x 600

 

Home